YAŞAM

Baş Ağrısı Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir? Baş ağrısı için hangi dua okunur?

Baş Ağrısı Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir? Baş ağrısı için hangi dua okunur?

Baş Ağrısı Duası Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

Müslümanların hayat rehberi olan Hz. Muhammed aleyhisselam baş ağrısı için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir (Tirmizi-tıb,2075): “Yüce olan Allah-u tealanın adıyla, ağrıyan (başımdaki) her damarın kötülüğünden ve cehennem ateşinin zararından Allah’a sığınırım.”
“Arapça Okunuşu: Bismillahir kebiri neuzubillahil azimi min şerri ırkın neaarin ve min şşerrin harrin-narin.”

Huvallahüllezi adıyla bilinen sure de baş ağrısı için şifadır. Rasulullah aleyhisselatu vesselam bu surenin “ölüm hariç birçok hastalığa şifa” olduğunu buyurmaktadır. Bazı rivayetlerde bir önceki ayetin de birlikte okunması gerektiği belirtilmektedir. Bu surenin okunuşu şu şekildedir:
“ Huvallahüllezi la ilahe illa hu. Alimul gaybu veşşehadeh hüverrahmanürrahim.

Huvallahüllezi la ilahe illa hu, el-Melikül Kuddusuz Selamul Mü’minul Müheyminul Azizul Cabbarul Mütekebbir. Subhanallahi amma yuşrikuun.

Huvallahül halikun bariul musavviru lehül esmaul hüsna. Yusebbihu lehuma fissamavati vel ard. Ve hüvel azizul hakim.”

Huvallahüllezi Suresinin Anlamı:

“ O öyle (muazzam) Allah ki ondan başka ilah (asla) yoktur. (Gözle) görülmeyeni, (gözle) görüleni bilir. O çokça esirgeyen, çokça bağışlayandır.”

“O öyle (muazzam, yüce) Allah ki ondan başka ilah (asla) yoktur. Mülkün (herşeyin) sahibi, son derece (kutsal) mukaddestir, selamete ulaştırır (erdirir), güveni sağlayandır, görür (ve aynı zamanda) gözetir, üstündür, zorlu olandır, büyüklükte (eşi benzeri) ortağı yoktur. Allahu Teala müşriklerin ortak koştuklarından (münezzehtir) beridir.

O yaratandır, var edendir ve (yarattıklarına) şekil veren Allah (-u teala) dır. En güzel ( en mükemmel) isimler O’nundur. Göklerde ve yerde (yaratılanlar) olanlar, Onu tesbih (zikr) ederler. O, (son derece) üstündür, O, (son derece) hikmet sahibi olandır.”

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua Nelerdir?

Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam’ın tavsiyelerine uyduğumuz zaman Allah-u Teala’nın rızasına ulaşırız. Baş ağrısı için okunacak dualar sürekli okunduğu zaman baş ağrısının geçtiği görülecektir. Bunun için kişinin namazını kılması ve çalgılı müzikten uzak durması gerekir. Peygamberimiz aleyhisselam: “ Çalgılı müzik dinleyen kişinin ahirette kulağına kurşun döküleceği” ni buyurmaktadır.

Baş ağrısı için Nas, Felak, Ayet-el Kürsi, Fatiha, Haşr Suresinin son dört ayeti, Yasin Suresi ve Bakara Suresi okunabilir. Bu sureler bütün hastalıklar için şifadır. Hayatüs Sahabe’de rivayet edilen bir kıssada bir grup sahabinin bir kabilede esir düştüğü, kabile reisinin bu arada hastalandığı ve bu sahabelerin kabile reisini ‘Fatiha’ suresini okuyarak iyileştirdiği rivalet edilir. Kabile reisi de ödül olarak küçük bir koyun sürüsü hediye ettiği ve özgürlüğünü bağışladığı rivayet edilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu