Çerez Politikası

Aslan Medya Anonim Şirketi (www.bugunkigazeteler.com) birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin web sitesini daha iyi ve rahat şekilde kullanımını sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez türleri, www.bugunkigazeteler.com tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.

Çerez kullanımı onaylanmıyorsa web sitesine devam edilmemesi ya da tarayıcıdan çerez tercihlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinde bir takım aksaklıklar yaşanabilecektir.

ÇEREZ (“COOKIE”) POLİTİKASI NEDİR?
“Çerez politikası”, bir web sitesi veya uygulamanın ziyaretçilerine açıkladığı ve onların bilgisayarlarına veya cihazlarına ne tür çerezlerin konulacağı, çerezlerin ne zaman kullanılacağı, çerezlerin nasıl kullanılacağı ve çerezlere ilişkin diğer konular hakkında bilgi içeren bir belgedir. Bu belge, site veya uygulamanın gizlilik ve güvenlik politikalarının bir parçasıdır ve genellikle site veya uygulamanın ana sayfasında yer alır.

ÇEREZ (“COOKIE”) NEDEN KULLANILMAKTADIR?
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Web siteleri, çerezleri ziyaretçilerin deneyimini iyileştirmek,

Ziyaretçilerin tercihlerini ve ziyaret ettikleri sayfaları kaydetmek,

Ziyaretçilerin giriş bilgilerini hatırlamak,

İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerezler, iki ana kategoriye ayrılabilir: süreli çerezler ve kalıcı çerezler.

Süreli çerezler (Session Cookies): Sadece geçici olarak kullanılır ve ziyaretçi tarayıcısını kapattığında silinir. Bu çerezler, ziyaretçinin bir web sitesinde geçirdiği süre boyunca tarayıcı tarafından saklanır ve bu süre boyunca site tarafından erişilebilir.

Kalıcı çerezler (Persistent Cookies): Ziyaretçinin tarayıcısını kapattığında bile saklanır ve belirli bir süre boyunca tarayıcı tarafından saklanır. Bu çerezler, ziyaretçinin bir dahaki ziyaretinde hala mevcut olacak ve site tarafından erişilebilecektir.

Ayrıca, çerezler de aşağıdaki üç ana kategoriye ayrılabilir:

Tanımlayıcı çerezler (Identifier Cookies): Ziyaretçilerin web sitelerine giriş yapmasını ve tercihlerini hatırlamak için kullanılır.

Analitik çerezler (Analytical Cookies): Web sitelerinin ziyaretçi verilerini toplamak ve analiz etmek için kullanılır.

Reklam çerezleri (Advertising Cookies): Reklam verilerini toplamak ve hedefli reklamları göstermek için kullanılır.

Çerez tercihlerini değiştirmek, tarayıcınızın ayarlarından yapılabilir. Tarayıcı farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Tarayıcınızın menüsünden “Ayarlar” veya “Tercihler” seçeneğini tıklayın.

“Gizlilik” veya “Çerezler” sekmesine gidin.

“Çerezleri Yönet” veya “Çerez Tercihleri” gibi bir seçeneği tıklayın.

İstediğiniz çerez tercihlerini yapın veya tüm çerezleri engellemek için uygun bir seçeneği belirleyin.

Not: Tarayıcınız ve sürümüne bağlı olarak adımlar ve seçenekler farklılık gösterebilir. Tarayıcınızın yardım dokümanlarından veya internette tarayıcınıza özel olarak “çerez tercihleri nasıl değiştirilir” şeklinde arama yaparak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR
İlgili kişi, Kişisel verilerinin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU
Başvuru kurumumuza, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak, form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinize eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

Talebin elden teslimi, noter aracılığıyla ya da posta yoluyla iletilmesi;

Adres: Mimarsinan Cad. Çekmeköy/İSTANBUL

Talebin elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak iletilmesi;

E-Mail: [email protected]

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, KVKK uyarınca 30 gün içerisinde talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca derhal gereği yapılacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MD. 7
ÜCRET: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Başa dön tuşu