YAŞAM

Az Bilinen Anlamlı Kelimeler… Derin Ve Güzel Anlamlı Sözcükler

Az Bilinen Anlamlı Kelimeler… Derin Ve Güzel Anlamlı Sözcükler

Az Bilinen Anlamlı Kelimeler

 Müstesna: Kurallar içerisinde istisna sayılan, biricik, tek.

 Yek-ahenk: Bir metnin tamamının hem anlam hem de üslup bakımından bir bütünlük oluşturması.

 Ferd-i Tenha: Huzuru yalnızlıkta bulmuş, bile isteye yalnız kalmış kişi

 Keyfiyet: Nitelik

 Sahavet: Cömertlik, eli açıklık

 Selaset: Bir edebi eserin akıcı ve kolay okunabilir olması

 Atıfet: Karşılık beklemeden, bir çıkar beklentisi olmadan bol bol verme, ihsan etme

 Müessir: Tesir eden, içe işleyen

 Feriştah: Bir şeyin en iyisi, en mükemmeli

 Ferzane: Bir ilimde ya da sanat dalında ustalaşmış olan, alim, sanatkar

 Huceste: Uğurlu, şanslı, kutlu

 Nikbin: Her şeye olumlu tarafından bakan, iyimser

 Nigar: Yüzü, tasvirlerdeki ve resimlerdeki kadar güzel olan sevgili

 Derin ve Güzel Anlamlı Sözcükler

 Melih: Güzel

 Melahat: Yüz güzelliği

 Muaşaka: İki insanın birbirini karşılıklı sevmesi

 Asuman: Gökyüzü

 Ber-Kemal: Mükemmel, tam

 Hüda-yi Nabit: Bir eğitim kurumuna gitmeden, kendi kendisini yetiştiren kimse

 Mean-i Dakik: Herkesin vakıf olamayacağı, bilinmesi hem ilim hem de marifet gerektiren ince sırlar

 Meveddet: Birini çok sevmek

 Vacid: Talep ettiği şeye er ya da geç ulaşan, muradına eren

 Aliyyü’l Ala: Bir şeyin en yüksek noktası, harikalar harikası

 Payidar: Sonsuza kadar yaşayacak olan, baki

 Derrak: Anlayışı çok kuvvetli olan, kolay öğrenen, zeki

 Racih: Üstün, mertebesi ve makamı yüksekte olan

 Elezz: En lezzetli

 Eltaf: Çok nazik, çok latif, ince ve kibar

 Rakik: İnce, kırılgan, güzel

 Ahsen: En güzel

 Tevcih-i Vecih: Yaşanan her şeyi güzele ve hayra yormak

 Az Bilinen Farsça Kökenli Sözcükler

 Benan: Benan kelimesinin ilk anlamı parmak uçlarıdır. Bu kelime ”parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın” manasında da kullanılır.

 Na-dide: Farsçada ”na” eki olumsuzluk bildirir. Dide ise hem göz hem de görülen demektir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşturulan nadide, az bulunan, az görülen, çok kıymetli anlamına gelir.

 Sehl-i Mümteni: İlk okunduğunda yazılması kolay gibi görünen ama esasında yazılması büyük bir hüner gerektiren yazılı eser

 Puhte: Farsça kökenli bir sözcük olan puhte kelimesinin sözlük anlamı olgundur. Bu kelime daha çok sözleriyle ve yazdıklarıyla çevresindeki insanlara örnek olan kanaat önderleri için kullanılır.

 Berceste: Değeri yüksek, güzel ve seçkindir. Bu kelimenin içinde yer aldığı mısra-i berceste ise, bir şiirin en güzel dizesi anlamında kullanılır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu